Dokumenty

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Schválený rozpočet ZŠ Polkovice 2024 a schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2027

Návrh rozpočtu ZŠ Polkovice 2024 a výhledu 2025 - 2027
Rozpočet ZŠ Polkovice 2024 a výhled 2025 - 2027
Rozpočet obec 2024

ZŠ a MŠ Polkovice - záznam o činnosti (2023)
Informace o zpracování osobních údajů

ZŠ a MŠ Polkovice nabízí volnou pracovní pozici: Učitelka 1.stupně ZŠ, úvazek 0,63 / plat.zařazení dle plat.tabulek /nástup od 1.9.2023

Školní řád 2023 ZŠ
Školní řád 2023 MŠ
Řád ŠD 2023
VNITŘNÍ ŘÁD - výdejna stravy ZŠ
VNITŘNÍ ŘÁD - školní jídelna
Plán výchovného poradce.
Preventivní program - školní neúspěšnost 2023 - 2024
Strategický plán prevence sociálně patologických jevů ZŠ a MŠ Polkovice.

V listopadu 2022 jsme zahájili realizaci nového projektu: Nové šablony OP JAK v ZŠ a MŠ Polkovice. Více informací o projektu naleznete zde.

Výchovný poradce.
Preventivní program školní neúspěšnosti 2022 - 2023.
Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2022.
Zásady provozu v ZŠ 2022.
Zásady provozu v MŠ 2022.
Výroční zpráva o činnosti školy 2022.
Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2021.
Úplata ve školní družině - směrnice 2022
ŠVP ZV od 1.9.2022 Polkovice nový
ŠVP ŠD
ŠVP MŠ od 1. 9. 2022
Řád školní dílny
Řád hřiště
Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2022
Roční plán ZŠ 2022
Provozní řád venkovní hrací plochy v MŠ 2022
Provozní řád tělocvičny
Plány MŠ ÚNOR 2023
Plán školní družiny na rok 2022 - 2023
Plán výchovného poradce 2022 - 2023
Organizační řád školy 2022
Minimální preventivní program v oblasti chování 2022

Návrh rozpočtu 2023.
Výroční zpráva za rok 2021.
Schválený rozpočet 2022.
Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2025.
Výroční zpráva za rok 2020.
Schválený rozpočet 2021.
Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2024
Návrh rozpočtu 2021.
Výroční zpráva za rok 2019.
Schválený rozpočet pro rok 2020.
Návrh rozpočtu pro rok 2020.
Rozpočet pro rok 2019.
Projekt - Šablony II v ZŠ a MŠ Polkovice - plakát.
Projekt - Šablony II v ZŠ a MŠ Polkovice.
Záznam o činnosti.
Obecné informace o zpracování osobních údajů.
Výroční zpráva za rok 2017.
Rozpočet pro rok 2018.
Výhled rozpočtu 2019-2021.
Informace k projektu „Podpora ZŠ a MŠ Polkovice formou šablon I.“ financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
Informace o provozu podatelny.
Sazebník úhrad za poskytování informací.

 

 

 

(c) ZŠ Polkovice - Všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti.