Základní a mateřská škola v Polkovicích - Dokumenty
 

 

 

 

 

 

 


Dokumenty

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2022.
Nové šablony OP JAK v ZŠ a MŠ Polkovice - Podpora ZŠ a MŠ Polkovice formou šablon III.
Zásady provozu v ZŠ 2022.
Zásady provozu v MŠ 2022.
Výroční zpráva o činnosti školy 2022.
Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2021.
VNITŘNÍ ŘÁD - výdejna stravy ZŠ
VNITŘNÍ ŘÁD - školní jídelna
Úplata ve školní družině - směrnice 2022
ŠVP ZV od 1.9.2022 Polkovice nový
ŠVP ŠD
ŠVP MŠ od 1. 9. 2022
Školní řád 2022 ZŠ
Školní řád 2022 MŠ
Řád ŠD 2022
Řád školní dílny
Řád hřiště
Strategický plán prevence sociálně patologických jevů ZŠ a MŠ Polkovice
Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2022
Roční plán ZŠ 2022
Provozní řád venkovní hrací plochy v MŠ 2022
Provozní řád tělocvičny
Preventivní program - školní neúspěšnost 2022 - 2023
Plány MŠ ÚNOR 2023
Plán školní družiny na rok 2022 - 2023
Plán výchovného poradce 2022 - 2023
Organizační řád školy 2022
Minimální preventivní program v oblasti chování 2022

Návrh rozpočtu 2023.
Výroční zpráva za rok 2021.
Schválený rozpočet 2022.
Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2025.
Výroční zpráva za rok 2020.
Schválený rozpočet 2021.
Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2024
Návrh rozpočtu 2021.
Výroční zpráva za rok 2019.
Schválený rozpočet pro rok 2020.
Návrh rozpočtu pro rok 2020.
Rozpočet pro rok 2019.
Projekt - Šablony II v ZŠ a MŠ Polkovice - plakát.
Projekt - Šablony II v ZŠ a MŠ Polkovice.
Záznam o činnosti.
Obecné informace o zpracování osobních údajů.
Výroční zpráva za rok 2017.
Rozpočet pro rok 2018.
Výhled rozpočtu 2019-2021.
Informace k projektu „Podpora ZŠ a MŠ Polkovice formou šablon I.“ financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
Informace o provozu podatelny.
Sazebník úhrad za poskytování informací.

 

 

 

(c) ZŠ Polkovice - Všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti.